Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 7. februar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 7. februar 2022 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

OBS! Det er minsteprisene på GR 4 og Gr 5 som er gjenstand for endring pga at mel/olje minsteprisene på nvg-sild går ned fra 07.02.2022, jfr Rundskriv 12/22:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 6,63 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 5,14 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 4,52 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 3,25 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 3,25 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Siste nytt