Sjømateksporten til Ukraina

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømatrådet har samlet en del tall og fakta om sjømateksport til Ukraina i lys av de tragiske hendelser som foregåri landet

I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina har Sjømatrådet mottatt en rekke henvendelser om konsekvensene for norsk sjømateksport til landene. Vi har her samlet tall og fakta.

Andel av eksporten
Ukraina står for 1,8 % av den totale eksportverdien av norsk sjømat. Norge eksporterte sjømat for 2,2 milliarder norske kroner til Ukraina i 2021.
Til Ukraina eksporteres det i hovedsak laks, ørret, sild og makrell.

Russland står for 0,2 % av den totale eksportverdien av norsk sjømat. Norge eksporterte sjømat for 248 millioner norske kroner til Russland i 2021.
Til Russland er det i hovedsak snakk om eksport av levende laksefisk (smolt til oppdrett), fôr og ingredienser til fôr - (typiske akvakulturprodukter/akvatiske produkter).

Den eurasiske økonomiske union (EØU) inkl. Russland står for til sammen 1,7 % av den totale eksportverdien av norsk sjømat. Norge eksporterte sjømat for 2 milliarder kroner til EØU i 2021. Den eurasiske økonomiske union består av Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan og Armenia.
Til EØU eksporteres det i hovedsak laks, ørret, sild og makrell.

Sjømatrådets kommentar
- Situasjonen i Ukraina er svært alvorlig og uavklart. Når det gjelder konsekvensene for norsk sjømateksport til landet er det for tidlig å si noe sikkert. Vi følger med på situasjonen og vil holde norske sjømateksportører oppdaterte så godt vi kan, sier Tom Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Det forventes at eksporten til Ukraina vil bli utfordrende og at internasjonale sanksjoner og mot-sanksjoner vil kunne påvirke internasjonal handel, også for norsk sjømateksport til Den eurasiske økonomiske union.


Eksporttall
Eksporttall for norsk sjømat til Russland, EØU og Ukraina for 2021.

Prosentandel målt i verdi av norsk sjømateksport totalt for 2021

Land/Region

Andel av

norsk sjømateksport

Verdi av

sjømateksport (nok)

Russland 0,2 % 248 130 000
Eurasiske økonomiske union 1,7 % 2 034 266 000
Ukraina 1,8 % 2 199 522 000

Kontaktinformasjon

Siste nytt