Skal ha to store landsdekkende divisjoner

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet  ønsker to store landsdekkende divisjoner som skal løse forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver når de reorganiserer i 2022

Fiskeridirektoratet skal organiseres etter funksjoner. Det har fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen besluttet.

– Jeg har valgt den organiseringen som gjør at direktoratet kan løse sine oppgaver på best mulig måte, sier han på direktorates nettsider

I fjor ble det foreslått av en utredningsgruppe at direktoratet skulle organiseres etter funksjoner.

En funksjonsorganisering betyr at direktoratet ikke lenger vil ha et hovedkontor og fem regioner.

– Vi skal ha to store landsdekkende divisjoner som skal løse forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver, sier Bakke-Jensen.

Fiskeridirektoratet har i dag kontorer på 20 steder langs hele norskekysten. Ingen av disse skal legges ned eller flyttes.

– Avgjørelsen om at det ikke skal legges ned eller opprettes nye kontor, eller at ansatte skal måtte fysisk flytte, står fast, sier Bakke-Jensen.

Det nye organisasjonskartet skal forhandles med arbeidstakerorganisasjonene.

– Jeg skal møte organisasjonene denne uken, sier Bakke-Jensen.

Etter forhandlinger, sendes forslaget til Nærings- og fiskeridepartementet for videre godkjenning.

Omorganiseringen skal gjennomføres i 2022.

– Tidsplanen og detaljene rundt den videre omorganiseringen er nå i ferd med å konkretiseres, og jeg ønsker at vi skal få på plass ny organisering i løpet av året, avslutter han.

Siste nytt