Slumpfiskordningen ved Island oppheves

Publisert: av Roar Bjånesøy

Slumpfiskeordningen i loddefisket ved Island sesongen 2021/2022 oppheves fra og med 18. februar 2022

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED ISLAND SESONGEN 2021/2022           

 

Slumpfiskeordningen i loddefisket ved Island sesongen 2021/2022 oppheves fra og med 18. februar 2022. Suspenderingen vil ikke påvirke kvoter som allerede er innvilget.

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Inger-Anne Arvesen  46802857

Siste nytt