Varmere hav demper veksten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Når temperaturene i sjøen blir høyere, vokser silden mindre

Dette viser langsiktig forskning fra Havforskningen.

 I to nye studier har HI- forskere undersøkt en tidsserie med data på norsk vårgytende sild som går 80 år tilbake i tid. Målet var å finne ut hva som påvirker hvordan silden vokser.

– Vi oppdaget at det var en sammenheng mellom temperatur og vekst hos voksne sild. Når temperaturen i vannet er høyere, vokser silden mindre, sier forsker Fabian Zimmermann.

Før 1980-tallet så de også den samme trenden hos unge sild. Men etter det så de ikke tegn på at temperatur påvirket veksten i samme grad som med voksen sild.

Les hele saken her: 


Ved å analysere data fra skjellene til sild kan forskerne finne ut hvor gammel fisken var og hvordan fisken har vokst gjennom livet.

I skjellene og øresteiner (otolitter) er det ringer som kan sammenlignes med årringer i trær, der en ring representerer ett år. Ringene lages fordi fisk vokser ikke jevnt gjennom året, men fortere om sommeren og saktere om vinteren.

Dersom en skjellring hos fisken er spesielt stor, vil det si at silden vokste mye akkurat det året. Og motsatt dersom ringen er liten.

– Det er mange ting som påvirker vekst hos fisken. Alder og modning spiller en stor rolle akkurat som det gjør for alle dyr, og ung sild vokser generelt bedre enn voksen sild. Men her så vi også at det er faktorer som klimaendringer og varmere temperaturer påvirker veksten hos fisk, sier Zimmermann

Norsk vårgytende sild er en av de største bestandene i Nordøst-Atlanteren. På 1960-tallet skjedde det en kollaps i bestanden på grunn av overfiske og dårlig rekruttering. Derfra tok det omtrent 15 år før bestanden kom seg opp igjen.

Etter dette har bestanden variert. I 2008 var den på et rekordhøyt nivå før en tydelig nedgang det påfølgende tiåret.

Størrelsen på bestanden kan også påvirke hvordan silden vokser. Forskere antar at i år der bestanden er ekstra stor vil silden ha tilgang på mindre mat og vokse mindre. Men i sin studie så ikke HI-forskerne noen sammenheng mellom bestandsstørrelsen og vekst.

– Vi så at størrelsen på bestanden har en sterkere effekt på fiskestørrelsen enn på skjellstørrelsen. Det vil si at selv om silden blir mindre når bestanden blir større, beholder den likevel samme skjellstørrelse. Det kan forklare hvorfor vi ikke så noen sammenheng mellom bestandsstørrelse og vekst, sier  forsker Florian BergBerg.  

– Disse to nye artiklene understreker at sildevekst er et resultat av både miljøet og hvor mye mat silden har tilgang på i økosystemet gjennom sine lange vandringer, spesielt når fisken fortsatt er liten.

Siste nytt