Ventetidsregulering for loddefiske på Island

Publisert: av Line Dale Nilsson

Justering av ventetidsregulering innført lørdag 29.01.2022 i fisket etter lodde ved Island

Norges Sildesalgslag har i dag onsdag 02.02.22 diskutert nevnte ventetidsregulering nærmere og konkludert med at følgende ventetidsbestemmelser skal gjelde for loddefangster som selges på auksjon etter kl 1300 i dag onsdag 02.02.2022:

Ventetidsreguleringen iverksatt fra lørdag 29.01.22 skal gjelde for alle fartøyer som lander mer enn 300 t på Island pr tur uavhengig av om det er en Force Majeure situasjon eller noe annet som er årsaken til at et fartøy lander på Island.


OBS! For fartøyer som melder inn 300 t og mindre og kun har Island med i utbudsområdet gjelder ikke nevnte ventetidsregulering.

Dette til deres informasjon.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt