Vil leie fire kystfartøy til tråling

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet  ønsker å leie fire moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt Avtalene er flerårige

Flerårige avtaler for leie av 4 kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt i 4 norske fjordområder

Havforskningsinstituttet (Oppdragsgiver) ønsker å leie fire moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt i fire ulike fjordsystemer langs Norskekysten i ulike perioder på 1 måned fra mai til juli 2022 og for tilnærmet tilsvarende perioder for året 2023 samt opsjon for årene 2024 – 2025.

Fartøyene ønskes leid i følgende perioder i fjordsystem:

 

Fartøy #

Operasjonsområde

Mobiliseringssted/

avgangshavn

Tidsperiode 2022

1

Rogaland

Karmøy

Uke 18-21 (02/5 – 29/5)

2

Møre og Romsdal

Molde

Uke 20-23 (16/5 - 12/6)

3

Sør-Trøndelag

Trondheim

Uke 20-23 (16/5 - 12/6)

4

Altafjordsystemet

Alta

Uke 26-29 (27/6 – 24/7)

 

Konkurransen er kunngjort på Doffin;

https://www.doffin.no/Notice/Details/2022-362231

Lenken på Doffin fører til Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig og konkurransen skal gjennomføres. Tilbud og dokumentasjon skal registreres elektronisk i Mercell.

Direkte til Mercell; https://permalink.mercell.com/172226592.aspx

 

Spørsmål vedrørende krav i konkurransene skal rettes gjennom kommunikasjonsportalen i Mercell. Eventuelle andre spørsmål kan rettes til på epost [email protected]
Spørsmål om bruk av Mercell, Telefon: 21 01 88 00, Epost: [email protected]

 

Siste nytt