Fiskerimelding

Publisert: av Line Dale Nilsson

Om lisenser til norske fartøy for å fiske i britisk sone

Fiskeridirektoratet har oversendt søknader for norske fartøy som ønsker å fiske i britiske
farvann i 2022 til britiske myndigheter (UK SIA).


Flere felt i søknadsskjemaet ble fylt inn automatisk med informasjon hentet fra våre registre. I
våre registre er fartøyenes motorstørrelse registrert i hestekrefter. Britiske myndigheter krever
imidlertid informasjon om kilowatt. Dessverre ble dette ikke oppdaget i tide, og søknadene ble
dermed oversendt med feil i feltet for motorstørrelse.


Vi har kontaktet britiske myndigheter (UK SIA) og blitt enige om at dette kan løses ved at
Fiskeridirektoratet korrigerer søknadene som deretter oversendes til UK SIA. UK SIA vil utstede
ny og oppdatert lisens til vedkommende fartøy.


Ettersom kilowatt ikke er registrert i våre registre har vi brukt informasjon som finnes på
nettsiden ‘www.Skipslistene.no’.


Norske fartøy vil ikke bli berørt av denne saken, bortsett fra at de vil få tilsendt oppdatert lisens
fra UK SIA.


Kontakt
Snorri Palmason
Tel: 46804072


Elin Winsents
Tel: 468 04 156

Siste nytt