Fiskets gang uke 2

Publisert: av Kenneth Garvik

Sild fra nord, makrell fra vest og rekordlast med lodde landet på Møre

NVG-sild:
Vi fikk lavere ukeskvantum sist uke sammenlignet med årets første uke. Totalt ble det fisket 15.200 tonn, som fordeler seg på 8.800 t fra kyst, 6.000 t fra ringnot og 400 t fra en båt i trålgruppen. Av ukens kvantum er 6.600 t meldt inn i helgen.

Fisket har for kystflåten i hovedsak foregått inne på Kvænangen, mens ringnotbåtene har vært på yttersida nord av Fugløykalven. Trålfangsten er fisket 15-20 n.mil nordvest av Torsvåg.

For den minste flåten som er avhengig av føringsbåt så hadde vi siste fangst på mandag. Disse båtene hadde problem med å rekke ned i silda som har holdt seg relativ dypt gjennom hele uken. Derved ble det nå i januar bare fisket 5.400 t fra «låssetterene» i Kvænangen.

Snittstørrelsene på silda ligger i området 220 – 283 g, med veid snitt på 265 g. Vi ser at silda som er fanget ytterst har lavest snittvekt.

I kommende uke forventer vi fortsatt god deltagelse fra kystflåten, og det blir spennende å se hvor lenge den står i Kvænangen. Flere trålere vil og være i sildemodus, mens ringnotbåtene i større grad vil fokusere på loddefiske ved Island.

 

Makrell:
På makrellfeltet har det gjennom uken vært mye vind og først før helgen gikk båten ut på makrellfeltet. Vi fikk innmeldt 11.300 tonn totalt, der det lørdag ble hele 10.000 t.

Ukens makrellkvantum er fisket av åtte forskjellige båter fra Irland, Nord- Irland, Skottland og Shetland. Alle fangster er fisket vest av Shetland, der snittvekten ligger i området 360 – 450 g, med snitt på 427 g.

Om været ikke hemmer fiske så forventer vi fortsatt makrell landinger fra utenlandske båter i kommende uke.


Nordsjøsild:
Vi fikk også denne uke noe nordsjøsild i journalen, og fiske av denne art er relativ uvanlig nå på vinterstid. Dette skyldes at vi har større kvote i år (126.358 t), samt liten tilgang i britisk sone, med bare et kvantum på 17.000 t.

Totalt er det fisket 2.100 tonn sist uke. Dette er fordelt med vel 700 t på mandag og knappe 1.400 t i helgen. Silda er fisket i området rundt Vikingbanken både med not og trål. Sildestørrelsene varierer fra 210 – 260 g.


Lodde:
Fra Island så meldes det om godt loddefiske den siste perioden, og totalt har islendingene fisket over 122.000 t av sin kvote på hele 662.064 t.
Med det gode loddefiske der borte så har de utfordringer med å produsere unna all lodda. Fredag omsatte vi fangsten til «Beitir» på hele 3.000 t lodde til Triplenine Vedde ved Ålesund Dette er største loddefangst på en kjøl landet til norsk kjøper.

For norske båter som har en kvote på 145.382 t på Island. Her tok «Andrea L» utseiling på onsdag kveld. Så langt har fangstingen vært beskjeden der været heller ikke har vært ideelt for notfiske.

Selv med ekstremvær i helgen så har totalt åtte båter tatt utseiling mot loddefiske. Betydelig flere vil gå tidlig i denne uke.
Så får vi håpe at værforholdene for både overfarten og på feltet kan bedre seg i ukene fremover.

 

Bergen 17.01.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt