Fiskets gang uke 3

Publisert: av Roar Bjånesøy

Loddefiske på Island lar vente på seg. Bra med NVG-sild i nord men været er utfordrende der og på Island

Lodde:

Lodde sesongen så langt har vert preget av storm med korte værvindu der kun et fåtall fartøy har fått fangst, til nå 620 tonn fordelt på 4 fartøy.

På fredag så gikk mesteparten av flåten til land på Island da det ikke var forhold for notfiske. På søndag kveld er det et fåtall båter som er ute  på leiting men foreløpig uten fangst. Flere fartøy er gått ut mandagen dadet er meldt bedre vær

I fjor hadde vi første store dag med loddefiske 04 Februar der det var innmeldt 5035 tonn fordelt på 9 fartøy. Så vi er fortsatt tidlig i sesongen og vi håper det blir mer fangstbart for ringnot i nær fremtid.


NVG-Sild:

NVG silde fisket i nord har også vært preget av mye vind, men det er fortsatt sild inne på Kvænangsfjorden som gjør at det har vert god fangstaktivitet her når værforholdene har vert lagt til rette for dette. Journalen viser rundt 11 800 tonn innmeldt i uke 3, det er rundt halvparten som samme uke i fjor, men da var et større antall fartøy på sildefiske. Silda på Kvænangen og utenfor ligger på rundt 220-290 i størrelse mens fangsten på 200 tonn fra Norskehavet lå på 330 i snitt.  

 

Makrell:

Leveringer fra utenlandske fartøy tok seg ytterlige opp i uke 3 med 11 fartøy, et par danske og resten britiske, som kom med nesten 14 000 tonn.

Fangstene er tatt rundt 50 nm vest av Shetland og størrelsen på makrellen ligger på 410-4560 gram og det rapporteres om god kvalitet på makrellen. Vi ligger fremdels bak fjoråret på levering av makrell fra utenlandske fartøy.


Hestmakrell:

Det var meldt inn 183 tonn hestmakrell i uken. 60 tonn var fra en av de utenlandske fartøyene, mens resten var tatt i seks fangster fra Sognefjorden i nord til Boknafjorden i sør.

 

 

 

Siste nytt