Intensiverer kampen mot marin forsøpling

Publisert: av Roar Bjånesøy

Senter for marin forsøpling blir liggende i Svolvær og er nå en ny etat under Klima- og miljødepartementet

 Som havnasjon er Norge helt avhengig av levende og sunne hav. Marin forsøpling og plastforurensning truer livet i havet og er en av de raskest økende miljøproblemene vi står overfor. Derfor jobber vi for en global avtale mot plastforurensning og tiltak under FNs sjøfartsorganisasjon. Vi samarbeider tett med EU og de nordiske landene om tiltak i hele plastens livsløp. Problemet med plast i havet starter på land. For å løse det må vi ta grep høyt i verdikjeden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Senteret skal jobbe med videreutvikling og bruk av de kartbaserte, digitale verktøyene "Rydde" og "Rent Hav". Disse verktøyene skal brukes for å skaffe bedre kunnskap og informasjonsflyt om marin forsøpling, og tilrettelegge for effektiv ressursbruk og godt samarbeid mellom de ulike ryddeaktørene i Norge. Senteret skal også forvalte tilskuddordningen for tiltak mot marin forsøpling.

Senteret het tidligere Senter for oljevern og marint miljø og lå under Samferdselsdepartementet. Oppgavene senteret hadde innen marin forsøpling videreføres i det nye senteret, samtidig som senteret nå får mere ansvar som en ny etat under Klima- og miljødepartementet.

Overordnet mål for senteret er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling. Senteret skal etter planen ha 16 ansatte i 2022, og har hovedkontor i Svolvær i Lofoten.

Les mer her: 

 

Siste nytt