Kan forhindre sprengte trålsekker

Publisert: av Roar Bjånesøy

HI har forsket på at åpning i bunnen av tråler kan forhindre sprenging ved store trålhal

Når fiskere fanger flere hundre tonn kolmule per trålhal, kan det bli for mye fisk. En åpning i bunnen kan løse problemet, sier forskere ved Havforskningen.

 

Forskerne har studert hvordan trålsekken oppflrer seg i dypet og ikke minst under oppstigningen til overflaten når den har mye fisk. 

Ved hjelp av 10-15 dybdemålere i trålene til fem fiskefartøyer, fikk de informasjon om hvordan trålsekkene med kolmule beveger seg under vann.

– Vi ønsket å se formen på trålen under overflaten. Vi var mest interesserte i den siste fasen, altså oppstigningen, havforsker Olafur Ingolfsson

Han og kollegaene så at når trålsekken nærmer seg overflaten, øker hastigheten og den kommer opp nesten vertikalt.

Under et tokt i 2021 prøvde de ulike løsninger for å slippe ut overflødig fisk. Tre-fire forskjellige løsninger med store åpninger fremst i sekken ble testet ut.

Utfordringen er å finne en løsning der fiskerne ikke mister fisk før sekken er fylt opp.

– Nå tror jeg at vi har funnet en grei løsning. Kolmule søker i stor grad opp i trålen, så åpninger i bunnpanelet foran trålsekken gjør at vi mister lite fisk før sekken er full, sier forskeren.

les mer om forsøkene, se animasjon og les mer om rapporten her 

Siste nytt