Kvotefleksibilitetsgrunnlag i fisket etter kolmule i 2022

Publisert: av Line Dale Nilsson

Kvotefleksibilitetsgrunnlaget i fisket etter kolmule i 2022 fastsettes som følger:

- For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 3 011 tonn.


- For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 1,39.

Henvendelser: Alejandro Maldonado 92062145

Siste nytt