MSC-sertifisering for lodde ved Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

Også for norske fartøy gjelder MSC-sertifiseringen for lodda de kan fiske ved Island

Lodde fisket ved Island kan nå omsettes som MSC-sertifisert. -Dette har betydning for omsetningen og er derfor viktig for flåten, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag.

 

Store deler av den norske ringnotflåten gjør seg i disse dager klar til å delta på loddefisket i islandsk økonomisk sone. I forkant av dette har Fiskarlaget, som norsk klientansvarlig for MSC, nettopp signert en avtale med Iceland Sustainable Fisheries (ISF) som gjør det mulig for norske fiskere å omsette fangsten som MSC-sertifisert.

-Norges Sildesalgslag er svært tilfreds med at vi i samarbeid med Norges Fiskarlag er blitt inkludert i MSC-sertifiseringen for lodde fra Island gjennom Iceland Sustainable Fisheries, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget og legger til at MSC-sertifiseringen har innvirkning på prisbildet og etterspørselen av lodde i noen av de best betalte markedene.

 

-Nå er det viktig at industrien tar sertifikatet i bruk for landinger av lodde fra Island når de norske fartøyene snart starter sitt fiske der borte, sier Torgnes.

 

 Om sertifiseringen

Lodde som fangstes i Islandsk farvann er MSC-sertifisert gjennom Iceland Sustainable Fisheries for deres islandske medlemmer.

Et MSC-sertifikat er imidlertid «privat eiendom», som gjelder for den aktøren som har investert i sertifiseringsprosessen. Dette medfører at selv om norske fartøyer som har deltatt i dette fiskeriet til nå har fisket inntil sine islandske kolleger med tilsvarende redskap om miljøavtrykk, har ikke den lodden som norske fartøy har landet vært å regne som MSC-sertifisert.

Dette er nå altså endret, etter at Fiskarlaget 11. januar signerte en avtale om sertifikatdeling med ISF.

-Vi er fornøyd med å ha fått avklaringer på plass og at norske fartøyer som deltar i fiskeriet nå er en del av det islandske sertifikatet som har sertifikatnummer MSC-F-31299, sier Tor Bjørklund Larsen.

Han opplyser at avtalen mellom Fiskarlaget som norsk klientansvarlig og ISF har fem års varighet.

 

Lenke til liste over norske fartøy som kan fiske lodde ved Island. Liste utstedt av Fiskeridirektoratet

https://fiskarlaget.no/nyttig-info/dokumentarkiv/20220112-nfa-isf-vessel-list-2022-2/viewdocument/501

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Bjørklund Larsen ([email protected]) eller ditt sertifiseringsselskap ansvarlig for Chain of Custody med eventuelle spørsmål.

Tor Bjørklund Larsen er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag og hovedansvarlig for norsk fiskerinærings samarbeid om miljøsertifisering i fellesskap med salgslagene og Norges sjømatråd.

 

  • Bakgrunnsinfo om MSC-sertifisering

https://www.fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2440-tap-av-msc-sertifikater?Itemid=316

Siste nytt