Redusert minstepris på makrell til konsum fra 24. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 24. januar:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

2,9817 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg

I henhold til avtale mellom kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 nå gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag. 

Se meldingen her:

Siste nytt