Redusert minstepris på makrell til konsum fra 31. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 31.01.2022:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

2,9576 øre pr gram gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg

I henhold til avtale mellom kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 nå gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Les meldingen her:

Siste nytt