Rekrutteringskvoter i åpen gruppe

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra 2022 innføres det en ny ordning med tildeling av rekrutteringskvoter for fartøy i åpen gruppe

Hensikten med ordningen er å styrke muligheten for unge fiskere til å komme seg inn i lukkede fiskerier, skriver Fiskeridirektoratet

Hvert år vil inntil 6 fiskere tildeles en rekrutteringskvote. Tre av kvotene tildeles kvinnelige søkere og tre av kvotene tildeles mannlige søkere, forutsatt at det er mange nok kvalifiserte søkere av hvert kjønn.

Rekrutteringskvoten vil gjelde for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild, såfremt fartøyet fyller vilkårene for å delta i åpen gruppe i det aktuelle fiskeriet.

Tildelingen skjer hvert år i 5 år, til sammen skal det deles ut 30 rekrutteringskvoter.

Utvelgelsen av fiskere som får tildelt rekrutteringskvote skjer ved loddtrekning.

 

Les mer om ordningen og finn mer informasjon om søknadsprosessen her: 

 

Siste nytt