Satser mer på filetering av makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Storsatsingen "Pelagisk løft" fortsetter storsatsingen på automatisert filetering av makrell i tillegg annen forskning innen villfisk

Dette skriver FHF på sine nettsider.

Inkludert i den videre statsingen er automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet og teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

Pelagisk løft", en langsiktig satsing initiert av FHF og som skjer i tett samspill med norsk pelagisk næring, har som mål å utvikle lønnsom automatisk filetering av makrell i Norge for eksport.
En eksport som i dag for det meste skjer som hel fisk, der bearbeidingen og muligheten for utnyttelse av verdifullt restråstoff skjer i utlandet.

En grunn til manglende filetering i Norge er at makrell har en myk konsistens som er utfordrende for automatisk filetering, derfor skjer filetering i stor grad manuelt, spesielt i Kina. 
Automatisk filetering krever bl.a. en vanskelig temperaturstyring da filetering må skje i halvfryst tilstand.

Satsingen har gått over flere år og har hatt mange utviklingsløp spesielt innen teknologi.
Svært mye er oppnådd og flere bedrifter installerer nå pilotanlegg for filetering.
Men vi er ikke helt i mål, fortsatt gjenstår det utviklingsløp og nå adresseres to av dem gjennom to nye utlysninger.

Inntil 5 mill. NOK satses på utvikling av teknologi for automatisk fjerning av ryggbein i fileten, en avgjørende del av en fullautomatisert filetering.
Den samme rammen rettes inn mot utvikling og tilpasning av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet.
Du finner begge utlysningene her.

Makrellindustrien er svært viktig for Norge, innsatsen for å realisere det fulle verdiskapingspotensialet  er derfor av stor betydning og FHF vil følge denne storsatsingen til målet om fullautomatisert lønnsom makrellfiletering i Norge er oppnådd.

FHF har også lager en prioriteringsliste over satsingsområder for annen forskning innen fiskeri- og fartøyteknologi i 2022. Disse er:

Fiskeriteknologi

 • Utvikle ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi som gir bedre fangstkontroll før og under fangstprosessen.
 • Bidra til å utvikle systemer for gjenfangst og gjenvinning av tapt og kassert redskap.
 • Utvikle systemer for informasjonsflyt og beslutningsstøtte i fiskeflåten.
 • Utvikle teknologi som gir effektiv produksjon av kunstig agn.
 • Utvikle kunnskap og teknologi som reduserer plastforurensing under fangst og produksjon.
 • Utvikle kunnskap og teknolog for bærekraftig fangst av pukkellaks.
 • Utvikle kunnskap og teknologi for lasting og fangstbehandling av makrellstørje.


Fartøyteknologi

 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Utvikle kunnskap og teknologi for skånsom og effektiv ombordtaking og levendelagring.
 • Utvikle og verifisere prosesser som bidrar til økt utnyttelse og høyere verdi på restråstoff i fiskeflåten.
 • Bidra til energiøkonomisering og tiltak for å redusere forbruket av fossilt drivstoff i fiskeflåten, herunder dokumentasjon av effekt og konsekvenser av endringer i krav og rammer for flåten.
 • HMS – utvikle tiltak som styrker sikkerheten i kystfiskeflåten.
 • Utvikle en ringnotsimulator for treningsformål og virtuell testing av ny teknologi.
 • Utvikle kunnskap og teknologi for å løse kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk.
 • Utvikle emballasje som er resirkulerbart eller materiale som er nedbrytbart og som erstatter plast.

  Les mer på FHF sine sider her: 

 

 

 

Siste nytt