Sildelaget skal jobbe for mer mangfold i næringen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Mangfold, spesielt med tanke på å få flere kvinner inn i fiskerinæringen, blir enda mer viktig i tiden fremover

Det er et faktum at det er få kvinner i fiskerinæringen. Antall kvinnelige fiskere har gått litt opp de siste årene og det er positivt. Samtidig har det de siste året kommet frem en del saker om trakassering av kvinner i næringen, noe som både myndigheter og næringen både skal og må ta på alvor.  Trakassering skal ikke forekomme og må bekjempes med alle midler, samtidig må hele næringen jobbe både hver for seg og samlet for at mangfoldet i fiskerinæringen, inkludert det å få flere kvinner inn i yrket og organisasjonene, blir bedre.

 - Vi må erkjenne at vi så langt ikke har lykkes godt nok med kvinneandelen vår organisasjon, selv om vi har og har hatt dyktige kvinner i vårt styre, blant tillitsvalgte og i administrasjonen i Sildelaget. Men dette vil vi selvsagt ha større fokus på  med i tiden fremover, både på kort sikt og på lengre sikt, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget.

 - Vi har verdens beste fiskerifaglig kompetanse i organisasjonen og det skal vi selvsagt ivareta. Men vi  vil også søke bredere kompetanse fremover, utvikle oss i takt med samfunnet rundt oss og innse at mangfold i alle deler av næringen er en mulighet og ingen trussel, sier Oma.

 

Oma får støtte av Sildelagets styreleder, Lars Ove Stenevik. Sammen med styret og administrasjonen er det lagt konkrete planer for å jobbe med disse problemstillingene fremover.

 

 - Noen av disse tingen vil nødvendigvis ta tid av diverse grunner som lagets vedtekter, mens andre tiltak kan vi gjøre fortere. Men det er særlig viktig at dette starter på toppen og blir forankret der. Og vi ser at styret tar dette på største alvor, Sildelaget er eid av fiskerne, men vår samfunnsoppgave som et salgslag gjør det viktig at vi speiler samfunnet rundt oss der likestilling, integrering og mangfold er absolutte forutsetninger, sier Stenvik.

 

Fremover vil Sildelagets valgkomite sette ekstra innsats for å finne kvinner som kan og vil bli tillitsvalgte, ansettelsesprosesser vil vektlegge likestilling og mangfold mer og på lengre sikt kan vedtekter og rutiner forandres for å oppnå målene.


- Når vi lykkes me dette, vil vi styrke vår posisjon, både faglig og med hensyn til de tjenester vi leverer. Det vil også styrke vårt omdømme både hos myndigheter og i samfunnet rundt oss, sier Oma.

 - Dette er heller ikke noe Sildelaget gjør alene. Vi vil også jobbe tett sammen med de andre salgslagene, faglagene og andre i næringen. Den har lenge vært mannsdominert og kommer nok til å forbli det fremover. Og det betyr at vi må jobbe bedre med  å finne de smarte hodene blant de kvinnen vi har innen fiskeri  og ikke minst tiltrekke oss nye inn i næringen, sier Oma.

 

Stenevik er enig .

 - Vi vil fremover oppfordre kvinner i næringen til å involvere seg, hos oss eller andre steder i næringen , og vi ønsker at alle våre medlemmer hjelper oss med å finne de rette folkene. Organisasjonsarbeid er viktig, du får være med å utvikle og utforme egen næring. Og hvem vil ikke det, sier Stenevik

 

Les mer om Sildelagets arbeid med likestilling, inkludering og mangfold her

 

Siste nytt