Viktig informasjon vedrørende loddefiske ved Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

I Rundskriv 36/21 finner du relevant informasjon rundt omsetning av lodde til konsum i 2022, blant annet prøvetaking

Ved Island, Grønland og Jan Mayen har norske fiskere (ringnotfartøy) 1 foreløpig til disposisjon 145 382 tonn lodde for sesongen 2021/2022.  Hele den norske kvoten kan fiskes i islandsk økonomisk sone (IØS) og norske fartøyer kan fiske i IØS frem til og med 22. februar.  Inntil 30 norske fartøyer kan fiske samtidig i IØS vinterstid. Fartøyene er  begrenset av en kvoteenhet på 3,47 for fiske i området. 

Vi ber om at både fiskerne og kjøperne leser grundig igjennom rundskrivet slik at de er godt kjent med kjørereglene som gjelder i 2022-sesongen. Der finner du også informasjon om prøvetaking.

Rundskriv 36/21 her:

Vi vil også oppfordre fiskere så langt som mulig om å inkludere norske kjøpere i utbudsrådet for å sikre størst mulig konkurranse om de norske loddefangstene. 

Vi gjør oppmerksom på at kvantumsgrensen for pålagt utbud til Norge endres fra 500 t til 300 t med virkning fra 01.01.22 og at den nye kvantumsgrensen gjelder uavhengig av anvendelse.

For utbudsomrder for konsumfangster, se Rundskriv 34/21 her

For utbudsområder for mel/olje fangster, se Rundskriv 01/22 her:

 

Tur/Tørnliste på utseiling finner dere på Ekstranett under "Min Økonomi - statistikk - tur/tørn". Vi gjør oppmerksom på at tallene til venstre i tabellen ikke stemmer, og at du må telle manuelt nedover listen.

- Utseiling: betyr at fartøyet har passert grensen og er i aktivt fiskeri.  NB: Husk å ringe Norges Sildesalgslag ved grensepassering til Island for å melde deg aktiv

- Avgang: betyr at fartøyet har gått fra Norge

Det er tidspunkt for grensepassering som er gjeldende for når du slipper inn ikke avgangstid fra Norge.

Det er også tillatt å gå inn i islandsk sone uten tørn, MEN ikke i fiskeri. Fartøyet må da befinne seg minimum 15 nm fra aktivit fiskeri. 

Island krever helseerklæring: Islandsk kystvakt krever at norske fiskefartøy sender inn en helseerklæring til kystvakta sitt operasjonssenter før en går inn i islandsk økonomisk sone.

Kystvakta opplyser at dette er for å hindre smittespredning og at erklæringa kan sendest inn samtidig som fiskefartøyet melder seg klar til fiske. Norske fiskefartøy må også melde seg før de går til land med fangst.Captain's decleration for Covid-19 finner du her:

Instruksjoner om skjema og når det skal sendes finner du her:

 

Nytt ved årets loddefiske ved Island: 

Ved pumping av fangst fra annen båts redskap skal man sende en fangstmelding (DCA) for hver operasjon. Aktiviteten (AC) i disse meldingene settes til relokasjon (REL) og man skal oppgi identiteten til båten redskapet tilhører med bruk av kallesignalet (RC).

 

Dokument til kystvakt som skal fylles ut minimum 24 timer før innseling til islandsk farvann finner du som link nederst i saken  og her: ( dette er et excel ark som kan lastes ned) Lykke til med årets loddefiske!

Siste nytt