Ytterligere åpning innenfor fjordlinjen i Kvænangen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet opphever også dybdebegrensinger på not

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å åpne hele Kvænangen for  kystfartøy, uavhengig av fartøylengde, som fisker etter norsk vårgytende sild med not. Reisafjorden vil fortsatt være stengt. Åpningen avgrenses med dette av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. N 70°05,9’ E020°55,7’
2. N 69°59,7’ E021°04,3’
3. N 69°58,0 E021°13,0’
(markert i gult i kart)

Kart over ny fjordlinje per 6. januar 2022 (pdf, 175 kB)

Videre oppheves dybdebegrensningen på not.

Endringene  trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål med videre.

Henvendelser: Njål Wang Andersen 906 13 895

Siste nytt