Fiskets gang uke 22

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt sildefiske i starten av uken, og fortsatt elendig på tobis.

Nordsjøsild:
Vi fikk en middels uke i fisket etter nordsjøsild med 17.000 tonn i journalen. Av dette er hele 14.000 t innmeldt de tre første dagene av uken.

Sildefiske har foregått i to hovedområder. Ett rundt Egersundbanken der silda størrelsesmessig ligger i området 135-150 g. Med mye åte i silda og høy fett-prosent er det utfordrende å bevare silda til konsum. I tillegg er den minste litt for liten for matjeskjøperne. Derfor er hoveddelen av denne småsilda anvendt til mel/ olje produksjon.

Fra det andre feltet som ligger lenger nord, i området Patchbank- Allẻbanken, er silda større med snittvekter fra 185 til 200 g. Denne er etterspurt i de best betalende filẻt markedene. Utfordringen her er at det registreres lite sild med dårlig samling, og med ekstremt høye bunkers kostnader så er det lite lønnsomt å lete i dette område i dagevis.

Et blikk på kvotebildet viser at det nå er fisket 88.600 t av kvoten på vel 130.000 t. Det er uvanlig at en har fisket så mye av kvoten så tidlig i juni, der mange båter både i ringnot, SUK og kyst er ferdig med sine kvoter.

I kommende uke vil det være en del båter på sildefeltene. Vi krysser fingre for at det kan bli bedre samling, og da spesielt i nord slik at konsumkjøperne kan dekke etterspørselen etter både filẻt og matjes.


Tobis:
Det ble atter en miserabel uke i tobisfiske der det totalt er fisket 1.800 tonn. Dette er fordelt på 14 fangster med kvantum fra 25 t som lavest til 440 t som høyest.

Rapportene fra båtene er negative, der det er lite å se med kun noen få enkelthal som er brukenes.

Det gjenstår nå 30.500 t av kvoten på 95.000 t. Slik fisket er nå så vurderer båtene dag for dag om de skal avslutte eller gå over på andre fiskeri.


Kolmule:
Det dårlige tobisfiske har ført til at flere har flyttet fokus over på kolmule. Fra fire båter er det innmeldt 1.500 t kolmule, 300 t øyepål og 135 t strømsild. Disse fangster er tatt i Kanten på ulike breddegrader.

Det er og en båt fra kolmuletrål gruppen som er i fiske i Norskehavet. Her forventer vi innmelding i kommende uke.


Makrell:
Det livner til på kysten i vest og vi fikk beste uke på makrell med over 150 tonn. Dette er fordelt på 24 fangster. Over halvparten er fisket i Rogaland, mens det resterende er tatt fra Bømlo til Vannylven i nord.

Med sommer og høye temperaturer håper vi på mer fart i makrellkonsumet i Norge slik at vi kan omsette mer til fersk anvendelse.


Bergen 06.06.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt