Ny AIS-tjeneste for publikum

Publisert: av Camilla Klævold

I Kystverkets nye nettjeneste NAIS kan du følge sjøtrafikken i norske farvann i sanntid

Gå til nais.kystverket.no

I tjenesten kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå, søke på enkeltfartøy opptil en uke tilbake i tid, få værdata, og trykke på virtuelle symboler i kartet for å se detaljer om skjær og grunner. Du kan også laste ned sjøtrafikkdata som en åpen datastrøm for å utvikle nye digitale tjenester eller videreutvikle eksisterende systemer eller applikasjoner.

‒ Med NAIS gjør Kystverket store deler av offentlige AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig. Dette bidrar til å styrke sjøsikkerheten og beredskapen til sjøs. Det er også helt i tråd med regjeringens politikk om å gjøre offentlige data mer tilgjengelig for vanlige folk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).


NAIS skal videreutvikles og vil etter hvert få flere nye funksjonaliteter.

Tjenester som tilbys i NAIS, versjon 1.0:

- Søk på fartøy i sanntid (identitet, fart og kurs)
- Søk på fartøysbevegelser opptil en uke tilbake i tid
- Se oppdaterte værdata
- Bygg inn kartutsnitt på andre nettsider
- Velg blant ulike kartbakgrunner
- Filtrer på en eller flere nasjonaliteter
- Klikk på symbol i kart for mer informasjon om skjær og grunner
- Lag dine egne favorittlister og tidsintervaller for fartøy du ønsker å følge med på eller spore
- Last ned en åpen datastrøm (API) for visning på andre nettsider eller til utvikling av egne produkter
- Gratis tjeneste

Siste nytt