Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 6. juni gjelder nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 5,72% og oljeindikatoren en oppgang på 8,41 %. Årsaken til endring i minsteprisene denne gangen er en kombinasjon av økning i råvareprisene og svekkelse av den norske kronen. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 06.06.2022. Det er i 2022 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Rundskriv 19/22 leser du her:

Siste nytt