Verdiøkning for sild og makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Mai var en god måned for sild, det ble også verdiøkning for makrell sammenlignet med fjoråret, til tross for at det er lavsesong

- Mai er oppstartsmåned for nordsjøsildefisket, og i år har fisket vært godt. Vanligvis er juni hovedmåneden for dette fisket, men i år er 60 prosent av kvoten på 73 000 tonn tatt i mai, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

- Norge eksporterte 16 100 tonn sild til en verdi av 302 millioner kroner i mai.
- Verdien økte med 192 millioner kroner, eller 173 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
- Volumet økte med 79 prosent.
- Egypt og Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i mai.

NVG-sild dominerer
Det er imidlertid ikke nordsjøsilden som dominerer eksporten i mai. Det er det NVG-silden som gjør.

- Hel fryst NVG-sild er det største produktet med 5 900 tonn. Her står Egypt alene for 4 500 tonn, sier Jan Eirik Johnsen.

Vekst for matjessild
Samtidig gir de økte nordsjøsildfangstene utslag på eksporten. Et viktig produkt av nordsjøsild er matjessild. Her er Nederland det viktigste eksportmarkedet. I mai i år ble det eksportert 1 600 tonn fryst hel sild dit, mot 450 tonn i samme måned i fjor.

- Som for mange andre arter og produkter oppnår sild gode priser i markedene. En svekkelse av den norske kronen og økte matvarepriser gir silden et løft siden det er en rimelig proteinkilde. I Tyskland øker konsumet av sild igjen. I april var konsumet 3,3 prosent høyere enn samme måned i fjor, og 13 prosent høyere enn i april 2019, sier Johnsen.

Lavsesong for makrell
- Norge eksporterte 6 800 tonn makrell til en verdi av 137 millioner kroner i mai.
- Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
- Det er en nedgang i volum på 12 prosent.
- Vietnam, Thailand og Sør-Korea var de største markedene for norsk makrell i mai.

Makrelleksporten er inne i lavsesong frem til ny fangstsesong starter. En sterk etterspørsel i markedene og lavere fangst i 2022 gir utslag i lavere eksportvolum, men høye priser.

For hel fryst makrell under 600 gram var snittprisen på 18,45 kroner per kilo i mai, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

God etterspørsel i Asia
- De asiatiske markedene dominerer makrellekspoten, og her meldes det om god etterspørsel. Mange land i regionen har hatt koronarestriksjoner lenger enn i Europa, og en gradvis fjerning av disse har ført til økt etterspørsel i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet. I tillegg har en del land hatt en svak utvikling på egenfangst, noe som har gitt høy etterspørsel, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Siste nytt