Brislingkvoten redusert med 36%

Publisert: av Roar Bjånesøy

ICES, anbefaler at fangsten fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 ikke overstiger 68 690 tonn

Brislingbestanden hatt dårlig rekruttering de siste to årene. Nå er anbefalingen at kvoten reduseres med 36 % for perioden juli 2022 til juni 2023, sammenlignet med året før.  

9.mai legges kvoterådene for brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat frem.  Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, anbefaler at fangsten fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 ikke overstiger 68 690 tonn.  

Her er rådene i sin fulle form. 

Dette utgjør en reduksjon på 36 % sammenlignet med 2021-2022. 

– Dette er fordi rekrutteringen har vært dårligere de siste to årene og størrelsen på gytebestanden derfor også er redusert, forteller forsker Cecilie Kvamme.

Brisling er en kortlivet art, som sjelden lever mer enn 4-5 år. 

Norske fjorder ikke inkludert 

I bestandsvurderingen som ligger til grunn for rådet, er ikke brisling i norske kystområder inkludert. Dette skyldes at blant annet genetiske analyser viser at denne brislingen ikke tilhører denne bestanden. Det er egne undersøkelser og separate kvoter for brislingfiskeriet i noen av de norske fjordene. Siste nytt