Eksportrekord i April

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte sjømat for 11,3 milliarder kroner i april. Det er en økning på 2,8 milliarder kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med april i fjor.

I årets første fire måneder eksporterte Norge sjømat for 45,4 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 25 prosent, eller 9,1 milliarder kroner, målt mot første tertial i fjor.

- Høyere priser på viktige arter som laks, torsk, ørret og hyse er de største bidragsyterne til verdiveksten denne måneden, sier Børge Grønbech, konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd.

- Det er flere årsaker til de høye prisene, forklarer Grønbech, og lister opp:

  • Matvarepriser øker kraftig globalt, dette bidrar til å løfte prisene også for norsk sjømat.
  • Det er lavere tilførsel av viktige fiskeslag, både fra Norge og andre land.
  • Gjenåpning av hotell og restauranter gir økt etterspørsel fra godt betalende kjøpere.
  • Under pandemien var det flere som lærte seg å tilberede mer sjømat hjemme. Denne trenden fortsetter for flere arter, også nå etter gjenåpning av samfunnet i viktige markeder.

- Det er fortsatt krevende å drive global varehandel. Dyrere innsatsfaktorer, energi- og drivstoffpriser som øker og mer krevende logistikk er noen av faktorene som bidrar til dette. Videre blir det utfordrende å bygge markeder ved så fluktuerende priser, selv om norsk sjømat står støtt, avslutter Grønbech.

Les mer om alle artene i eksporten for April her: 

Siste nytt