Fiskets gang uke 18

Publisert: av Kenneth Garvik

Knalluke i tobisfiske.

Tobis:
Vi fikk en knalluke på tobis’n med hele 22.800 tonn i journalen. Dette er fordelt på 20 forskjellige båter med fangster fra 290 t til 2.000 t som største fangst.
I første del av uken var fisket moderat, mens det fra torsdag tok seg skikkelig opp med dagsfangster på over 700 t for de beste.

Hoveddelen av ukens kvantum er tatt på Outer Shoal eller nord av den. I tillegg har noen få båter tatt gode fangster på «Kabelgrunnen» som ligger tett på grensen til Dansk sektor.

Den første tobis som ble fisket i sesongen var relativ mager med fettprosent på knappe 5%. Det meldes nå om økende fettinnhold, og vi ser nå at prisene i auksjonene er rundt 10% høyere enn i starten av sesongen.

Med slike ukeskvantum så bærer det godt i vei på kvoten. Og det er nå fisket 37.800 t av den foreløpige kvote på 60.000 t. Flere båter avventer nå det endelige kvoteråd som Havforskningsinstituttet kommer etter det pågående tokt med «Johan Hjort».

Dette råd forventes å komme rundt kommende helg.


Kolmule:
Vi har kun en fangst med kolmule sist uke. Det var «Hardhaus» som meldte inn knappe 500 t fra Færøysonen.

Rapportene fra dette fiske er at det er mange båter fra forskjellige nasjoner, med relativt labert fiskeri. Så vi forventer ikke særlig aktivitet i denne sone fra norske båter den første uke.


Makrell/ hestmakrell:
Fra den minste kystflåte så har vi innmeldt 12 tonn makrell og 30 t hestmakrell. Dette er fangster tatt i områdene Rogaland og tidligere Hordaland.

Normalt på denne tiden har vi større makrellkvantum i mai. Det meldes om lave sjøtemperaturer enda, så vi får håpe på varme og lite nordavind fremover.

 

Bergen 09.05.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt