Fiskets gang uke 19

Publisert: av Roar Bjånesøy

Tobiskvoten ble utvidet til 95 000 tonn  og nordsjøsildfisket er i gang

Tobis:

Fredag 12 mai kom Havforskningen med råd om at tobiskvoten for 2022 blir på 95 000 tonn, opp fra det foreløpige rådet på 60 000 tonn gitt i februar. ( se sak her)

Det nye rådet betyr at de fartøyene som var begynt å bli ferdig med den foreløpige kvoten  kunne ta ny tur ned på feltene i Nordsjøen.

Denne uken hadde vi 13 514 tonn innmeldt fra 18 fartøy  ned fra 22 675 tonn i forrige uke.  Fisket etter tobis har slakket litt av i uken, der er nå rundt 15 fartøy i sving i sørlige nordsjøen. Så langt er rundt 51 400 tonn av kvoten tatt.Nordsjøsild:

Torsdag kom første innmelding på nordsjøsild fra Svanaug Elise på 145 tonn. Flere fartøy gikk ut og for hele uken har vi hatt 2 760 tonn fordelt på 9 fangster. Flåten har hatt fint være ute på feltet, størrelsen på silda har  vært fra 132-170 gram , med snitt på 142 gram.  Det forventes at flere fartøy nå går i gang med fisket , hoveddelen av de som nå er på feltet ligger rundt 80 nm  vest av Egersund

 

Makrell:

Kystflåten har tatt 22 tonn makrell denne uken, mesteparten går til fersk anvendelse. Fangstene er tatt i området Bokn/Bømlo, Nordhordaland og rundt Florø

Siste nytt