Fiskets gang uke 20

Publisert: av Kenneth Garvik

Knalluke på nordsjøsilda, og trått på tobis'n.

Nordsjøsild:
Helt uventet fikk vi en knalluke på nordsjøsilda, og totalt er det fisket 34.000 tonn sist uke. Dette kvantum er fisket av 49 forskjellige båter som har hatt fangster fra knappe 30 t som lavest til 1.600 t som største fangst.
Vi kan allerede nå konstatere at årets mai-fiske på nordsjøsilda blir rekordmessig. Så langt i mai er det tatt 37.000 t, noe som er betydelig over fjoråret da vi hadde 24.300 t for hele måneden.

Av ukens kvantum er rundt 1/3 (11.300 t) omsatt til konsumanvendelse og det resterende da solgt til mel/olje kjøpere. Årsaken til at så mye er gått til mel/olje er i hovedsak størrelsen på silda, men også mye åte har skapt problem for å berge silda til konsum.

Snittvektene på silda har lagt i området 131- 144 gram, der det i første del av uken var lavest snittvekter. For produksjon til matjes så etterspør kjøperne sild i området 150 g, og oss bekjent er noen fangster solgt i helgen beregnet for matjes.

Det gode sildefisket har foregått vest av Egersund på østsiden av Lingbanken og videre på nordvest mot Koralbanken. Ingen hadde ventet slike sildemengder nå i mai, der det er tatt notkast på opp til 1.000 t. Et annet positiv trekk er at silda er veldig fet for perioden med fettprosent på opptil 20 %.

I kommende uke er det forventet flere båter aktive i sildefiske. Vi får håpe på fortsatt god samling, og da med hakket større sild slik at hoveddelen kan omsettes til konsum.


Tobis:
I motsetning til nordsjøsild så har tobisfiske vært trått i det siste med bare 9.600 tonn for hele uken. Dette er det laveste ukeskvantum siden fisket kom skikkelig i gang i slutten av april.
Fangstørrelsene varierer fra knappe 300 t til 1.300 t for beste båt, og med opptil syv fiskedager så er det lave dagskvantum på de fleste.

Hva som er årsaken til det slakke fiske er vanskelig å si, men tobisen er en lunefull fisk som kan gjemme seg godt ned i sanden i dagevis.

Et blikk på kvotebildet viser at det nå er fisket 60.300 t av kvoten på 95.000 t. Det kan fortsatt fiskes tobis en måned til så en har god tid til å berge kvoten.


Makrell/ hestmakrell:
Som forventet så øker kvantum på makrell fra den minste kystflåte. Fra ti forskjellige båter er det fisket 43 tonn sist uke. Fangstene her er tatt i forskjellige kommuner i Rogaland, samt Bømlo og Kinn i Vestland.
For hestmakrell så har vi to fangster med til sammen 20 t fra områdene nord for Bergen.


Bergen 23.05.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt