Følg årsmøte i Sildelaget her

Publisert: av Roar Bjånesøy

Klikk på linken HER for å følge Sildelagets årsmøte fra torsdag 5 mai klokka 09:000

Sildelagets årsmøte 2022 begynner Torsdag 5 Mai klokka 09:00

 

Klikk her for å følge strømmingen torsdag 5 mai  ( de kommer ny link for strømmingen fredag)

 

P R O G R A M 

for årsmøtet i  Norges Sildesalgslag 2022 

 

 

Torsdag 5. mai 

Kl. 09.00 – 10.00 Åpning  

Musikalsk innslag – Endre Nordvik 

Ordfører Ivar Andreassens tale 

En hilsen fra ordføreren i Bergen, Rune Bakervik 

 

Kl. 10.00 – 10.15 Konstituering  

 

Pause 

 

Kl. 10.30 – 11.00 Årsrapporten for 2021 

 

Kl. 11.00 – 12.00 Regjeringens fiskeripolitikk 

Innlegg ved Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran 

 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 

  

Kl. 13.00  13.30 Administrasjonens orientering 

Innledning ved daglig leder Paul Oma 

 

Kl. 13.30  14.45 Presentasjon av Sildelagets markedsplass 

Salgsdirektør Knut Torgnes 

 

Innledninger ved Otto Gregussen, Gregussen Fiskerirådgivning og Fagsjef fangstbasert industri Helene Kristoffersen, Sjømatbedriftene 

 

Pause 

 

Kl. 15.00  16.00 Vedtektsendringer – Presentasjon ved Lars Ove Stenevik 

Øvrige årsmøtesaker forts. 

 

Kl. 16.00 - Gruppemøter 

 

Kl. 19.00 Festmiddag  

 

Fredag 6. mai 

Kl. 09.00 – 10.00 Pelagisk ressursforskning ved Havforskningsinstituttet 

Innledning ved adm dir Nils Gunnar Kvamstø og fagdir Geir Huse 

 

Kl. 10.00 – 11.00 Vedtektsendringer forts 

 

Kl. 11.00 – 12.00 Årsmøtesaker og valg 

 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 

 

Avslutning 

Siste nytt