Nye auksjonstider fra 16. mai

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende auksjonstidspunkter gjelder fremover

For perioden fra mandag 16. mai 2022 og frem til og med søndag 17. juli 2022:

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2230 – 2300 OBS! Nytt tidspunkt.

II For perioden fra og med mandag 18. juli 2022 og frem til og med lørdag 29. oktober 2022 (sommer tid slutt):

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2200 – 2230 OBS! Dersom det er 11 fartøyer eller flere på
auksjonen er auksjonstidspunktet 2200 – 2300.

III For perioden fra og med søndag 30. oktober 2022 vil de tradisjonelle auksjonstidspunktene bli gjeninnførte:

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2100 – 2200

Les hele rundskrivet her:

Siste nytt