Sildelagets kontrollfunksjon; Riktig fisk til riktig pris

Publisert: av Roar Bjånesøy

En av Sildelagets hovedmålsetninger er å sikre ressursgrunnlaget i næringen også i fremtiden

Av  Norges Sidesalgslag / Tony Hatland, leder kontroll

 

Sildelaget er i Fiskesalslagsloven tildelt omfattende kontrolloppgaver i forbindelse med oppfølging av like konkurransevilkår og ressursforvaltning i den pelagiske næringen.

Disse oppgavene løser vi med både fysiske kontroller, og administrativt i form av avregning og kvotekontroll på samtlige innmeldte fangster og sluttsedler for alt pelagisk råstoff.

 

Ressurskontrollene våre er basert på felles metode og risikohåndtering utarbeidet i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Kystvakten, dette samlet bidrar til å sikre næringsgrunnlaget for vår verdiskapning.

 

Alle kontrollene vi gjennomfører, rapporteres direkte til myndighetene, og deling av informasjon og kvantitative data er en del av vårt daglige virke.

 

I løpet av 2021 gjennomførte Sildelagets inspektører 690 fysiske kontroller til sammen utgjør dette kontroller på ca 10% av landet kvantum. Avvik fra landingsforskriften og forretningsregler rapporteres fortløpende inn til Sildelaget, og digitalt overføres de samme kontrollene til myndighetene.

 

Sildelaget utfører altså kontinuerlig omfattende og effektiv ressurskontroll, kontroll med markedsplassens konkurransevilkår, etterlevelse av landingsforskriften og fiskesalgslagsloven med de ressursene vi har til dette.

 

 Der ble i 2021 gjennomført kontroll med 7768 sluttsedler og kvoteavregninger i perioden i tillegg til kontrollpunkter på 5833 innmeldinger til Sildelagets auksjon.

 

Norges Sildesalgslag gjorde inndragningsvedtak på fangst over fartøykvote på 304 sluttsedler i kvoteåret 2021, dette er da ikke noe brudd på regelverk som påvirker ressursregnskapet, men forholder seg til det konkurransemessige forholdene for flåten. I tillegg ble det vedtatt inndragning med hjemmel i forretningsreglenes § 20.3/Fiskesalslagslovens § 21 (utbudsreglement) på 21 sluttsedler.

 

I 8 saker fra 2021 ble Fiskeridirektoratets vedtak om inndragning utført.

 

Det auksjonsbaserte systemet bedrer konkurransekraften og bidrar til riktig fisk til riktig pris, noe som gagner hele den pelagiske næring og fellesskapets gevinst fra verdiene i havet.

 

Uten å ha kjennskap til statistikken bak trusselvurderinger fra Økokrim, vil vi si at det som gjelder pelagisk sektor, da spesielt sett i lys av Fiskeridirektoratets årsrapport og våre egne tall for ressurskontroll, ikke helt er representativt. Det er derimot svært viktig at det store ressursene Sildelaget legger ned til kontroll kan benyttes inn i nasjonal statistikk for å danne et bedre grunnlag for samlet vurdering av den pelagiske næringen.

Siste nytt