Stenger fjorder for opprenskningstokt

Publisert: av Camilla Klævold

I forbindelse med Fiskeridirektoratets årlige opprenskningstokt stenges Harøyfjorden og Midfjorden for fiske med faststående redskap dypere en 25 meter

Midfjorden stenges fra 25. mai til 3. september.

I Harøyfjorden deles stengingen opp i to deler, hvor den sørlige del er stengt fra 25. mai til og med 29. mai, og den nordlige del er stengt fra 30. mai til og med 3. juni.

– Det er viktig at folk respekterer stengingen slik at vi får mulighet til å gjøre en effektiv og grundig opprensiking, sier toktleder Bård Aarbakke fra Fiskeridirektoratet.

Oversikt over stenging av Midfjorden og Harøyfjorden i kart (Kartløsningen Yggdrasil)


Innleide fartøy
Fiskeridirektoratet har inngått avtale med to fartøy.

– Det et ene fartøyet skal sokne etter tapte krepseteiner. Det andre fartøyet er utstyrt med undervannsfarkost, og skal lete etter og rydde opp tapte teiner, garn og ruser, sier Aarbakke.

Målet er å ta opp tapt fiskeredskap som har blitt liggende igjen på havbunnen.

– Tapt fiskeredskap bidrar til forsøpling og kan fortsette å fiske i lang tid. Det fører til en skjult dødelighet av fisk og skalldyr, forklarer Aarbakke.


Nytt krav til merking
Ved årsskiftet ble det innført et nytt merkekrav for fritidsfiskere. Nå skal også selve teinen eller rusen merkes med navn og adresse.

– Dette kommer i tillegg til merking av flytevaket slik som tidligere. Vi ser at ikke alle har fått med seg dette nye kravet ennå, så vi oppfordrer alle til å følge dette fremover, sier Aarbakke.

Nytt krav til merking av teiner og ruser i fritidsfiske (Gjeldende fra 1.januar 2022)

Kravet om merking gjør at eieren fortsatt er ansvarlig for fiskeredskapen når det er mistet i sjøen.


Meld fra i Fritidsfiskeappen
Når Fiskeridirektoratet rydder redskap, så brukes data innsamlet fra fiskerne selv. De melder enkelt i fra i egen app.

– Vi oppfordrer alle til å melde tapt fiskeredskap i Fritidsfiskeappen. Data på hvor tapt redskap står er en viktig forutsetning får å kunne rydde effektivt, slik som nå skal gjøre i Harøyfjorden og Midfjorden, sier Aarbakke.

Appen kan lastes ned i Google Play eller App Store.

Siste nytt