Trenger fangstprøver fra nordsjøsildfisket

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nordsjøsildsesongen er i gang og Havforskningen minner om viktigheten av å delta i fangstprøvelotteriet også på silda

Havforskningsinstituttet har tatt kontakt med Sildelaget for å minne på viktigheten prøvetaking har for å drive bestandsvurdering på best mulig måte.

Det er nå obligatorisk å delta i fangstprøvelotteriet, og vi anmoder alle fiskere å gjøre sitt ytterste for at fangstprøvene som bestilles når fram til HI.

Den siste uken har det meste av fangsten blitt tatt i område-lokasjon 08-09. Denne ruten er i et område der nordsjøsilda forekommer sammen med vestlig baltisk sild (det såkalte transfer area – 57-59.5°N og øst for 3°E).

I bestandsvurderingene blir fangstene i dette området splittet i nordsjøsild og vestlig baltisk sild (basert på prøver fra fangstprøvelotteriet). For sistnevnte bestand har ICES anbefalt et nullfiske i flere år.

Det er derfor ekstra viktig å få mange nok prøver fra sildefiske i dette området. Dette er et eksempel på viktigheten av at de bestilte prøvene blir tatt og kommer fram til HI.

 

Mer informasjon om fangstprøvelotteriet finner dere på HI sine sider:

www.hi.no/fangstprover

Siste nytt