Fiskets gang uke 9

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kolmulefisket godt i gang, flere båter i aktivitet på lodda mens NVG-sildefiske går mot slutten

Kolmule:

Christina E var første båt ute med fangst 3 Mars. Så langt har 10 fartøy fisket rundt 16 500 tonn av totalkvoten i år på vel 200 000 tonn.

- Det var litt fiske i internasjonal sone i begynnelsen på uken, men så har flåten trukket inn i EU-sonen i helgen, sier salgsleder Knut Halvor Møgster. Det er meldt om observasjoner av store mengder kolmule i EU-sonen fra både norske og utenlandske fartøyer i forskjellige områder.

For en båt med full kolmule kvote på nesten 3 300 tonn kan rundt 2 400 tonn fiskes i EU-sonen i år.  
 

- Det er 6-7 fartøyer på feltet nå, og noen flere på vei, vi regner med et jevnt fiske utover, sier Møgster.

Kolmulefangstene har vært levert i Norge, Danmakr og i Killybegs i Irland.

 

Lodde:

Etter Talbor og Birkelandd startet opp loddefiske forrige uke med rundt 500 tonn hver så har flere båter vært i aktivitet denne uken, storparten av fangsten fra de 19 fartøyene kom i helgen. 

Fangstene i uken som gikk  har vært tatt fra vest av Malangen og til Austhavet, med storparten fangstet utenfor Lopphavet.  Deler av flåten er nå samlet  ved Makkaur.

- Fangstene går til konsum og det meldes om fin kvalitet på lodda. Modningen ligger på 15-22 prosent alt etter hvilken område det fiskes i, sier Møgster.  

Med siste frist for utseiling for kystflåten på fredag 11 mars, så forventes det at fisket intensiveres utover i uken. I følge Møgster meldes det også om gode forekomster av lodde fra forskjellige felt.

Så langt er det fisket like uiner 10 000 tonn av totalkvoten på 42 000 tonn. Fangstene er levert så langt sør som Skude

 

NVG-sild.

12 600 tonn var innmeldt i uken som gikk, nesten an halvering av kvantumet fra uken før.  3 500 tonn var tatt av utenlandske fartøyer, rundt 1 500 tonn på Mørekysten , mens mesteparten var tatt vest av Brønnøysund og lenger nord.

-Fredag var den siste store dagen på rognsild og det har vært kun mindre fangster etter det, sier Møgster. Med mer utgytt sild i fanstene regner vi med at vinterfiske av NVG-sild går mot slutten.Hestmakrell

3 fangster på tilsammen 30 tonn har vært tatt i fjordene rundet Bergen og levert til Skude og Florø

Siste nytt