ICES suspenderer Russland

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det internasjonale havforskningsrådet ICES har foreløpig suspendert alle russiske deltakere fra alle ICES møter.

Suspensjonen er gjeldende fra onsdag, skriver ICES i en pressemelding

 

Forskingsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet (HI) er ein av to norske delegatar i ICES-rådet, som står bak avgjersla om å midlertidig utestenga russarane., skriver det norske Havforskningsinstituttet

– Det er sjølvsagt trist at vi er i denne situasjonen, men det er realitetane vi må forhalda oss til. Vi håpar at suspensjonen blir kortvarig. No er det viktig å jobba for å finna gode løysingar på korleis vi kan gjennomføra bestandsvurderingar og gje kvoteråd for bestandane vi deler med Russland, i Barentshavet. Kvoteråd legg grunnlaget for berekraftig fiskeri, robuste bestandar og økosystem i nord. Derfor må vi handtera denne situasjonen, både på kort og eventuelt på lengre sikt, seier Huse på Havforskningens nettsider.

Les mer om saken på Havforskningsinstituttet her: 

 

Det norsk-russiske havforskningssamarbeidet

  • Barentshavet er delt mellom Noreg og Russland
  • Kvart år vert kvotene for blant anna lodde, hyse, skrei (nordaustarktisk torsk) og blåkveite bestemt av Den norsk-russiske fiskerikommisjonen 
  • Kunnskapsgrunnlaget for kvotene blir levert av norske og russiske forskarar
  • Forskingssamarbeidet består av Havforskingsinstituttet på norsk side, og VNIRO si nordlege avdeling på russisk side
  • Forskarane samarbeidar om å overvake og forska på økosystemet og bestandane i Barentshavet 

Siste nytt