Kolmulekvoter for kolmuletrålere og pelagiske-/nordsjøtrålere i 2022

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget oppsummerer rammeverket gjeldende for kolmulekvotene

Sildelaget har fått en rekke kvotespørsmål vedrørende kolmule.  Vi vil derfor kort oppsummere rammeverket i den sammenheng:

 

Kolmuletrålere:   

Kvoteenheten er satt til 3.289 t, hvorav er delkvoteenheten i EU-sonen er satt til 2.419 t og for Færøysonen satt til 528 t.

Kvotefleksibilitetesgrunnlaget (+/- 10 % overfiske/underfiske) er gitt ved en kvoteenhet på 3.011 t.

 

 

Pelagiske-/Nordsjøtrålere: 

Kvoteenheten er satt til 1,52, hvorav er delkvoteenheten i EU-sonen satt til 1,12 og i Færøysonen satt til 0,24.

Kvotefleksibilitetesgrunnlaget (+/- 10 % overfiske/underfiske) er gitt ved en kvoteenhet på 1,39.

 

Norges Sildesalgslag vil understreke at de fartøykvoter som gjelder for fiske i EU-sonen og i Færøy-sonen er uttrykk for hva fartøyene maksimalt kan fiske i de respektive sonene i 2022, enten de fisker på ordinære kvoter eller på flekskvoter.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt