Mottok ny rapport om bearbeiding av sjømat

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeri- og havministeren fikk rapporten fra utvalget som har sett på muligheter for økt bearbeiding og grønn verdiskapning i sjømatindustrien

– Å øke bearbeidingen av sjømat i Norge er et viktig mål for regjeringen, og er tydelig forankret i Hurdalsplattformen. Vi vil legge til rette for at de marine ressursene skal gi mer aktivitet, økt verdiskaping og flere lønnsomme helårlige arbeidsplasser langs kysten både på land og på havet. Jeg ser frem til å lese rapporten, og starte arbeidet med å få til økt bearbeiding av sjømatprodukter i Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Statsråden mottok rapporten fra utvalgsleder Kathrine Tveiterås på Fiskerihøgskolen ved UiT under besøket i Tromsø tirsdag 8. mars.

Utvalget fremhever i rapporten at målet om økt bearbeiding og flere helårige arbeidsplasser ikke kan oppfylles av enkelttiltak. Det er behov for en økt og helhetlig satsing over tid, både fra myndighetene og fra sjømatindustrien.

– Jeg har oppfattet at et viktig hovedbudskap fra utvalget er at tiden er moden for å løfte blikket, og at vi sammen må se på hvordan vi kan bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden for sjømat. Det vil kreve endringsvilje og en forsterket innsats for å få til endringer for fiskeindustrien. Det vil jeg som fiskeri- og havminister levere på, sier Skjæran.

Rapporten gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om fiskeindustrien og eksisterende rammevilkår. Den ser også på viktige drivere som vil påvirke industrien i tiden fremover.

Utvalget foreslår 32 tiltak som kan bidra til grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge.

Utvalgets anbefalinger omhandler følgende tema:

  1. Tilgang på råstoff
  2. Bærekraft i hele verdikjeden
  3. Styrket markedsadgang
  4. Sterke regioner og kystsamfunn

Les hele rapporten her

Skal på høring

Rapporten fra bearbeidingsutvalget sendes nå på høring. Høringsfristen er satt til 1. juni 2022.

– Nå starter vi arbeidet med å gjennomgå rapporten i departementet. Men før vi trekker konklusjoner må vi lytte til aktørene i næringen og kystsamfunnene. Jeg ser frem til en god og konstruktiv dialog, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Se mer informasjon om høringen her

Om utvalget

Utvalget for grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. juni 2021. Tirsdag 8. mars 2022 overleverte bearbeidingsutvalget sin rapport til fiskeri- og havministeren.

Det er Kathrine Tveiterås som har ledet utvalget. Medlemmer i utvalget har vært:
Inger-Marie Sperre,
Janita Arhaug,
Magnar Pedersen,
Nina Jensen,
Otto Gregussen,
Sigvald Rist
Ørjan Nergaard.

Siste nytt