Nærmer seg slutten i Barentshavet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Litt over 2 100 tonn gjenstår av loddekvoten i Barentshavet når vi går inn i helgen.


Ringnot har igjen 1 240 tonn av sin gruppekvote, trål rundt 460 tonn og kyst rundt 300 tonn når loddefisket nærmer seg slutten.

Da ser det ut som om hele kvoten på 42 000 tonn kan bli tatt på  3 uker, første fangsten kom 26 februar. 

I forrige uke fikk vi dagskvantum på fra 1 500 til 3 000 tonn før lørdagen smalt til med over 6 900 tonn inmeldt. Denne uken er mandagen og torsdagen med 5 000 og 4 000 tonn beste dagene.

- Vi har sett gode priser på slutten her, der andelen holodder som går til pressing har gått opp i snitt, sier salgsleder Knut Halvor Møgster som og legger til at det har vært lite rapporter om innblanding i årets fiske.

- Vi har en del båter på vei til fabrikkene i nord helt til Florø i sør, mange av de siste fangstene er tatt nord for Kinnarodden og fisket har gått foholsvis greitt, sier Møgster.

Værmessing er det litt vind på vei frem mot søndagen,  Møgster forventer at de siste båtene med kvote utnytter de værvinduene som kommer slik at restkvantumet av lodda snart er på vei til land.

I perioder der  loddefisket har foregått har Eros og Vendla gjennomført sitt loddetok i nord.

– Loddetoktet som nettopp er avsluttet måler innsiget av modnende lodde som skal gyte. Målingene indikerer at gytebestanden er på et godt nivå for å sikre fremtidig rekruttering, men dette er lodde som dør og forsvinner ut av bestanden etter gyting. Hoveddelen av gyteinnsiget består av tre år gammel lodde som altså kommer fra den svært sterke 2019-årsklassen. Denne årsklassen er ventet å bidra sterkt til innsiget også neste vinter. I tillegg er 2020-årsklassen over gjennomsnittlig sterk, så vi forventer gode mengder lodde under innsiget neste vinter, opplyser Skareti et intervju med Fiskeribladet der han også går inn på forslagene til bestandsrådgivning for lodde som Havforskningen legger opp til fremover.  

Siste nytt