Nye minstepriser på makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson

Minstepris:

Med virkning fra og med mandag 4. april 2022 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:

NOK 17,00 pr. kg.

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.

OBS! Det er primært makrell som er større enn 300 g pr stk som er ønskelig for ferskmarkedet. Fiskerne oppfordres derfor til å fiske på denne størrelsen og således bidra til best mulig verdiskapning fra dette fiskeriet.

Omsetningsform:
Auksjonsomsetning.

Kvantumsbegrensning for levering til fersk anvendelse:
Som i de foregående årene kan det også i 2022 bli innført kvantumsbegrensning på 15 t pr fartøy. Nærmere informasjon om dette vil vi komme tilbake til senere. Fangster som selges til fersk anvendelse før kvantumsbegrensningen iverksettes blir ikke belastet mot kvotebegrensningen.

Generelt:
Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.

 

Rundskriv 15/22 ser du her:

Siste nytt