Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 04.04.2022

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra  4. april gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 5,07% og oljeindikatoren en oppgang på 6,46 %. Årsaken til endring i minsteprisene denne gangen er en økning både i olje- og melprisene. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 04.04.2022. Det er i 2022 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Hele rundskriv 14/22 leser du her:

 

Siste nytt