Opphevelse av frist for kvotebytte i loddefiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Opphevelse av frist for å sende melding om kvotebytte i fisket etter lodde i Barentshavet i 2022

Fiskeridirektøren har besluttet å oppheve fristen som er satt for å sende melding om kvotebytte i henhold til forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule i 2022.

Beslutningen innebærer at det uavhengig av den opprinnelige fristen (1. februar) er anledning til å sende bindende og signert melding til Norges Sildesalgslag med kopi til Fiskeridirektoratet om kvotebytte. Slik melding må være sendt før det fiskes på byttet kvote.

Henvendelser: Trond Ottemo, 46803973

Siste nytt