Skal bidra til større mangfold i næringen

Publisert: av Roar Bjånesøy

I anledning kvinnedagen i går lover direktørerne i de fem salgslagene  at de skal jobbe mer for å skape endring og bidra til mangfold i fiskerinæringen

Kronikk av  Sveinung Flem, Svein Ove Haugland, Paul Oma, Kjell-Arild Tøfte, Bjørn Kvalheim, direktører i de fem salgslagene i fiskerinæringa.

Gratulerer med dagen, alle kvinner! Særlig til de modige, dyktige kvinnene vi har i norsk fiskerinæring. I anledning kvinnedagen den 8. mars har vi et tydelig løfte: Vi skal ta oss sammen, skape endring og bidra til et større mangfold i fiskerinæringa.

For fiskerinæringa har kvinner i mange hundre år hatt stor betydning, helt fra tiden der kystkvinnene hadde ansvar for hus og heim mens fedre og sønner var på havet, til i dag der vi ser at kvinnene stadig bryter barrierer for selv å ta roret.

Det siste året har det vært en skikkelig oppvask i fiskerinæringa. Tøffe, modige kvinner har stått fram og fortalt om en ukultur og dårlige holdninger som har bidratt til at kvinner ikke har blitt rekruttert inn i næringa, verken om bord i båtene eller i styrerommene. Det er ingen tvil om at fiskerinæringa ikke har klart å holde takten til samfunnet rundt oss. Vi har ikke levd opp til krav og forventninger til hvordan folk skal behandles i et moderne samfunn.

Alle har et ansvar for at det skal være bra å jobbe som fisker. Mannskap på båtene, rederiene, Norges Fiskarlag, andre fag- og interesseorganisasjoner - også fiskesalgslagene. Det siste året har vært en kraftig vekker for oss alle sammen.

Vi i Norsk Villfisk, som gjennom våre fem fiskesalgslag omsetter all fisken som kommer på land i Norge, skal også ta et tydelig ansvar for et ryddig og mangfoldig arbeidsliv. Det handler om både holdningsarbeid og konkrete endringer.

Det peker i riktig retning

Først er det viktig å understreke at det er mye som går i riktig retning, også i norsk fiskerinæring. I salgslagene har vi jevn kjønnsbalanse blant ansatte, og i Norges Råfisklag utgjør kvinner i ledende stilling hele 45 prosent.

Det skjer stadig små endringer av stor betydning for næringen. I 2018 ble det tillatt at kvinnelige fiskere i åpen gruppe, fikk adgang til å benytte leieskipper før og etter fødsel, sånn at de fikk gjennomført fødselspermisjonen sin uten å måtte bekymre seg for å miste adgangen til fisket etterpå. Fra 2022 er det tildelt egne rekrutteringskvoter for kvinner, like mange som for menn.

Representasjon

Selv om vi har et godt mangfold blant de ansatte i fiskesalgslagene, er det en kjensgjerning at styrerommene er fylt opp av menn. Vi må innrømme at vi i alt for lang tid har lent oss på at i underkant av fire prosent av alle fiskerne i Norge er kvinner, og at det i vedtektene står at de som skal velges, må være aktive fiskere, som fisker for et minimumsbeløp i året.

Vårt klare mål er at dette enfoldet skal ta slutt. Vi har derfor satt i gang en rekke tiltak for å bedre mangfoldet og sikre at styrene våre gjenspeiler et større mangfold av befolkningen enn de gjør i dag.

Representasjon

Selv om vi har et godt mangfold blant de ansatte i fiskesalgslagene, er det en kjensgjerning at styrerommene er fylt opp av menn. Vi må innrømme at vi i alt for lang tid har lent oss på at i underkant av én prosent av alle fiskerne i Norge er kvinner, og at det i vedtektene står at de som skal velges, må være aktive fiskere, som fisker for et minimumsbeløp i året.

Vårt klare mål er at dette enfoldet skal ta slutt. Vi har derfor satt i gang en rekke tiltak for å bedre mangfoldet og sikre at styrene våre gjenspeiler et større mangfold av befolkningen enn de gjør i dag.

 

Siste nytt