Utseilingsfrist for kystgruppen i loddefisket

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fredag 11. mars kl. 24.00 er siste frist for utseiling i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2022

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

 

SISTE FRIST FOR UTSEILING I KYSTGRUPPENS FISKE ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2022      

           

Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i loddefisket i Barentshavet i 2022, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest fredag 11. mars kl. 24.00.

 

Fartøy som ikke har meldt utseiling innen denne frist avgir sin plass til neste fartøy på listen.  

 

 Se trekningslisten her

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Inger-Anne Arvesen 46802857

Siste nytt