2 millioner til ungdomsfiske

Publisert: av Camilla Klævold

Regjeringen lyser ut 2 millioner kroner til kommuner som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket

– Jeg har møtt mange gutter og jenter som drømmer om å bli fisker og leve av havet en dag. Nå får de mulighet til å prøve ut drømmen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Norske kommuner kan søke om tilskudd på opp til 200 000 kroner til ungdomsfiskeprosjekt for sommeren 2023. Flere kommuner kan få støtte innenfor den totale rammen på 2 millioner. Fristen for å søke er 28. februar.


112 ungdommer i 2022
Sommeren 2022 fikk 112 ungdommer, i syv kommuner, sommerjobb som fisker via de kommunale prosjektene. Det var første året ordningen ble prøvd ut.

– Jeg fikk stor glede av å lese rapportene fra kommunene som var med i fjor. De viser at dette er en ordning som virker. Jeg håper erfaringene ga mersmak og bidrar til at flere unge velger fiskeryrket, sier Skjæran.


Starter tidligere i år
I 2022 kom Nærings- og fiskeridepartementet sent i gang med utlysningen. Det gjorde at kommunene fikk kort tid til planlegging. Flere kommuner har meldt tilbake at de ønsker en tidligere start for prosjektene i 2023.

– Vi har tatt til oss innspillene og setter derfor i gang med utlysning allerede nå. Tidligere oppstart vil gi kommunene bedre tid til å planlegge, og øker mulighetene for å nå ut til flere interesserte ungdommer, sier fiskeri- og havministeren.

Sammen med eksisterende ordninger, som ungdomsfiskeordninga, tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordning, ungdomstillegg, og kvotebonus til fiskere under 30 og 40 år, bidrar ungdomsfisketilskuddet til å oppmuntre til rekruttering til norske fiskerier.

Siste nytt