Bikket 11,4 milliarder kroner i 2022

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget omsatte pelagisk fisk for like over 11,4 milliarder kroner i 2022, opp fra 10,8 milliarder i 2021

- Tala speglar resultatet av innsatsen til fiskarar og industrien i høve til kvotar og marknader i 2022, sier salgsdirektør Knut Trognes

-For norske fiskarar ligg førstehandsverdien knappe 10% over nivået i 2021, auke frå 8,4 milliardar til 9,2. Fartøy frå andre land stod for 2,2 milliardar kr, eller knappe 20% av førstehandsomsetninga, omlag de same som i 2021, sier Torgnes

I følge Torgnes er det mest positive med de ulike fiskeriene årets makrellfisket med gpde priser og prisøkningen på fangster til fiskemel- og fiskeolje. Det mest negative var loddefiske ved ved Island og årets fiske etter tobis.

- For dei ulike fartøy grupper blei det eit godt år for kyst, brukande for ringnot og litt skuffande for trål. For oss i laget var det eit travelt år men i  god dialog med fiskarar og kundar så er me stolte og glade for å vera partnar i kjeda som skaper verdiar av pelagisk fisk frå Norge, avslutter Torgnes.

 

På omsetningsstatistikken ( se link nedenfor) kan man se volum og verdi på de ulike fiskeslagene , også sammenlignet med året før. 

Se omsetningsstatistikken for 2022 her: 

Siste nytt