Fikk du ikke med deg Pelagisk Arena?

Publisert: av Camilla Klævold

Frykt ikke, her kan du se konferansen i sin helhet:

Pelagisk Arena tok sted på Scandic Hotel Flesland den 10. januar. Og på programmet var det mange pelagiske godsaker.

Se hele konferansen her:


PROGRAM FOR DAGEN:

kl.10.00

Velkommen med Lars Lovund, FHF - Introduksjon ved årets konferansier;
Therese Tande, Norsk Fiskerinæring

Pelagisk hjørne
Bortfallet av sonetilgang til UK farvann har ført til tilpasninger i pelagisk fiskerinæring for både flåte og industri. I Pelagisk hjørne ser vi på konsekvenser, utfordringer og muligheter dette har ført til for hele næringen

-    Oppsummering av året som har gått – krig og andre utfordringer.
     Kenneth Garvik, Norges sildesalgslag
-    Dialog mellom konferansier, Tor Magne Drønen (Storeknut), Magnus Strand (Pelagia) og nevnte Kenneth Garvik om status, fremtidsutsikter, utfordringer og markedsmuligheter for pelagisk fisk

kl. 10.40
Rammebetingelser
Den norske sjømateksporten påvirkes av tilgjengelige kvoter av de enkelte artene, økonomiske forhold i inn- og utland, og ikke minst handelsvilkårene varene møter i eksportmarkedene.

-    Makrellforhandlinger, hva skjer?
    Ann Kristin Westberg, NFD
-    Betydningen for tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU.
    Arne Melchior, NUPI
-    Global situasjon for pelagisk fisk. Utvikling og utfordringer de siste 10 år.
    Jan Eirik Johnsen, Norges sjømatråd
-    Markedsadgang og veterinære handelshindringer til Afrika, Canada, Brasil og Asia.
    Kristin Alnes, Sjømat Norge
-    Svingninger i økonomien og hvordan det påvirker sjømateksporten.
    Kjetil Olsen, Nordea
-    Konkurransesituasjonen i Asia nå
    Johan Kvalheim, sjømatutsending Japan og Sør-Korea, Norges sjømatråd
-    Hvordan jobber vi med markedsføring av norsk makrell?
    Lars Olai Rorgemoen, Norges sjømatråd


kl. 12.30
Arealkonflikter til havs
-    Havvind – sett fra fiskernes ståsted.
    Hanna Bauge, Fiskebåt
-    Hvordan vil vind- og energinæringen samarbeide med aktørene til havs?
    Anette Ødegård, NVE


kl. 14.00
Det grønne skiftet og nye muligheter
Det grønne skiftet skal blant annet føre til økt verdiskapning, fornybare løsninger og mindre miljøbelastning i årene fremover. For norsk fiskerinæring må både flåte- og landsiden finne gode løsninger for å møte kravene som også vil påvirke vår utvikling i hele verdikjeden

-    Kvotemelding 2.0
    Statssekretær Vidar Ulriksen
-    Matproduksjon fra havet, hvordan skal dette bli ivaretatt?
    Jørn Prangerød, Biomarint Forum
-    Pelagisk løft i praksis, foredling av makrell.
    Viktor Mevold, Vikomar
-    Det grønne skiftet – behov for marint protein til fôrproduksjon. 
    Trygve Berg Lea, Skretting
-    Fangstkontroll og fiske etter kolmule.
    Olafur A. Ingolfson, HI

Siste nytt