Fiskets gang uke 2

Publisert: av Kenneth Garvik

Knalluke på silda i nord, og makrell fra utlendingene.

 

NVG-sild:
Det ble en meget god sildeuke i nord med hele 40.100 tonn i journalen, der beste innmeldingsdøgn var fredag med 8.200 t.
Av ukens kvantum har ringnot bidratt med hele 24.500 t, fra kyst 15.600 t. Av kystflåtens kvantum er bare 500 t som er fisket av de minste båtene, som trenger føringsbåt.

Ingen fra trålgruppen har meldt inn fangst, men «Vikingbank» har i helgen jaktet etter den store silda ute i Norskehavet. De melder om beskjedne registreringer der silda står spredt utover.

Fisket i nord har foregått både inne på Reisafjorden og Kvænangen. I tillegg har noen større båter fisket sild vest av Sørøya. Fiskerne melder om periodevis godt med sild på flere områder og det har vært tatt flere gode kast.

Som i høst så er det sild fra 2016 årsklassen det i hovedsak fiskes på. Snittvektene på fjordene ligger i området 260- 300 gram. Lenger ute har størrelsene variert mer fra kast til kast, og det har vært snittvekt helt ned i 231 g. Snittet for hele ukeskvantumet er på 281 gram.

Fra kjøperne som produserer silda nå på nyåret melder de om god kvalitet, med relativ høy fettprosent og lav rognmodning. Dette er positivt med tanke på å dekke de beste filet markedene, samt ha ett godt utbytte.

Det knytter seg alltid litt spenning på når silda trekker ut fra Kvænangen og videre sørover på gytevandring. I fjor hadde vi siste fangst på fjorden 26 januar. Så vi får håpe på 1o dagers fiske til i år også.


Makrell:
De utenlandske båtene er godt i gang med sitt makrellfiske og sist uke har vi fra 11 forskjellige båter innmeldt 14.300 tonn med makrell. Fangststørrelsene varierer fra 450 t som lavest til hele 2.000 t som største fangst.

I starten av sesongen så foregikk fisket vest av Shetland. Senere trakk flåten nordover på nordvest-sida av øygruppen. I helgen har båtene flyttet seg mye lenger på sørvest og flåten fisker nå makrell rundt 50 n.mil vest av Orknøyene.

Størrelsen på makrellen ligger i området 365- 400 gram på gjennomsnitt. Alle fangster er tatt med trål og fra kjøperne meldes det om jevnt god kvalitet på fisken.


Nordsjøsild:
Et par av de store båter har i uken vært i Nordsjøen for å jakte sild der. Det har vært lite å se og vi har kun en fangst på 80 tonn. I tillegg er det tatt en fangst i Skagerak/ Oslofjorden.

I fjor var det godt sildefiske på nymånen i januar, så mulig noen båter vil ta en runde til uken.


Hestmakrell:
Vinteren er beste tid for å fange hestmakrell på fjordene av Vestland og Rogaland. Sist uke har 6 båter fisket 100 tonn. Hestmakrellen er stor med størrelser fra 470 – 510 gram.


Brisling:
Fra ytre Oslofjorden i kommunene Horten og Hvaler er det fisket vel 100 tonn med kystbrisling. Dette er stor brisling med fra 40 til 60 stk/ kg.

Fiskerne herfra melder om brukbart med brisling, og av kvoten på 250 t som er avsatt så gjenstår det nå bare 20 t.

 

Bergen 16.01.2023
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt