Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge har i dag hatt møte for å drøfte hvordan prisinformasjon fremover skal håndteres

Bakgrunnen er at lagmannsretten har konkludert med at gjeldende praksis strider med forvaltningsloven.

-Det har vært et svært godt og konstruktivt møte, sier styreleder i Norges Sildesalgslag Lars Ove Stenevik. Nestleder i Sjømat Norge Inger-Marie Sperre er enig i at det er god stemning i samtalene, og at hovedrammene for en midlertidig løsning nå er på plass.

Partene er enige om at det nå igangsettes et arbeid med å definere hvem som skal ha tilgang til prisinformasjon. Det er uforholdsmessig mange som har tilgang både på land og sjøsiden, sett i forhold til Lagmannsrettens konklusjon om at slik prisinformasjon kan være konkurransesensitiv.

Det er enighet om at prisene ved kontraktssalg ikke offentliggjøres på Sildelagets ekstranett.

Det er enighet om at det fremover skal jobbes med en mulig løsning hvor bare de som har deltatt i auksjonen skal få tilgang til budlogg. Ny løsning skal på plass så raskt det er mulig. Øvrig informasjonsbehov skal dekkes gjennom aggregert prisinformasjon. Eksempelvis gjennom en indeks. Det diskuteres i denne sammenheng hvilken informasjon, på hvilket nivå og med hvor stor tidsmessig forsinkelse prisinformasjon på aggregert nivå skal være.

Fra Norges Sildesalgslag deltok styreleder Lars Ove Stenevik, konstituert direktør Øyvind Furnes, salgsdirektør Randi Ødegaard og jurist Håvard Holder. Fra Sjømat Norge deltok nestleder Inger-Marie Sperre, medlem av bransjegruppe industri Silje Remøy, adm. dir. Geir Ove Ystmark og fagsjef pelagisk Kyrre Dale.

Siste nytt